Onderhoudscontract

Na een bezoek aan uw tuin bepalen we hoe vaak onderhoud nodig is en overleggen met u wat er gedaan moet worden.
Bijvoorbeeld een contract voor het maaien of uitsluitend onderhouden en bemesten van uw gazon kan bij ons worden afgesloten.